Bitcoin niet de eerste crypto? Maak kennis met de vergeten voorganger

Louise de Graaf


Het is een alom bekend feit: bitcoin (BTC) is de allereerste crypto die ooit op de markt is gebracht. Het revolutionaire systeem heeft een enorme impact gehad op de financiële sector. Wat veel mensen echter niet weten is dat bitcoin, alhoewel als eerste op de markt gebracht, niet het eerste idee voor een cryptocurrency was. 


Kerstcadeautje 🎁 PostNL’s laatste Crypto Stamp 2 nog beperkt beschikbaar voor €9,25

BitGold: de vergeten voorganger van Bitcoin

Precies 18 jaar geleden, op 27 december 2005, werd door computerwetenschapper Nick Szabo een idee voor het systeem ‘BitGold’ gepubliceerd. In de blogpost beschrijft hij BitGold als een betaalsysteem zonder tussenpersonen. Het zou enkel worden gefaciliteerd door computers door middel van een “proof-of-work” systeem. 

Szabo’s idee, dat zijn oorsprong vond zo vroeg als 1998, wordt door velen gezien als de oorsprong van bitcoin. Veel van de concepten die bitcoin heeft geïmplementeerd, vonden hun oorsprong bij Szabo. BitGold werd bijvoorbeeld geproduceerd door middel van ‘mining’. Ook blockchain, alhoewel in 1991 al beschreven, vond gedeeltelijk zijn oorsprong bij Szabo.

Bitcoin en BitGold hebben een aantal belangrijke overeenkomsten. Gezien de tijdlijn van de twee ideeën wordt BitGold vaak gezien als de voorloper van bitcoin. Daarentegen wordt Szabo’s publicatie niet vermeld in het originele white paper van BTC. Ook zijn er een aantal substantiële verschillen tussen de twee. Zoals bijvoorbeeld het halving systeem dat bitcoin heeft, wat bij BitGold ontbreekt.

Is Nick Szabo de bedenker van Bitcoin?

Als men de overeenkomsten tussen BitGold en Bitcoin bekijkt, wordt de link tussen Szabo en Satoshi Nakamoto al snel gelegd. Nakamoto is het pseudoniem van de bedenker van bitcoin. De identiteit van Nakamoto is onbekend en velen hebben hem geprobeerd te vinden, maar tevergeefs.

In 2008, niet heel lang voor de publicatie van de whitepaper van bitcoin, maakte Szabo bekend dat hij een echte versie zou gaan maken van het idee van BitGold. Dat hij zijn werk onder een pseudoniem zou publiceren is dan ietwat vreemd, gezien zijn identiteit al bekend was. Zou hij dat met intenties hebben gedaan, dan heeft dat wel gewerkt. Alhoewel er vele aanwijzingen zijn dat Szabo de bitcoin bedenker is, ontbreekt hard bewijs.

Dat de identiteit van Satoshi Nakamoto onbekend is gebleven, is niet voor niets. De media-aandacht dat ermee gepaard zou gaan, zou overweldigend zijn. Daarnaast heeft Nakamoto naar verluidt een miljoen bitcoin in bezit. Gezien dit hem een vermogen van $42 miljard geeft, zou hij kwetsbaar zijn voor criminelen. Het is dan ook maar het beste dat de identiteit van Satoshi Nakamoto, een mysterie blijft.

Post Views: 0Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment