Bitcoin wint duurzaamheid strijd, overtreft zelfs elektrische auto’s

Louise de Graaf


Het Bitcoin (BTC) netwerk werkt met een zogeheten Proof-of-Work (PoW) consensusmechanisme waarin miners het netwerk draaiende houden door gigantische hoeveelheden rekenkracht in te zetten. Het is een veilige, maar tegelijker energie-intensieve methode om de blockchain te beveiligen. Het mining-proces is de laatste jaren echter steeds duurzamer geworden. Bitcoin staat er op dat front nu zelfs beter voor dan andere industrieën.


🎁 Deze week: Handel je eerste €10.000 in crypto helemaal gratis

Bitcoin: ’s werelds grootste gebruiker van duurzame energie

Uit een op 13 november gepubliceerde analyse van Daniel Batten, medeoprichter van CH4Capital.com, blijkt dat het Bitcoin netwerk momenteel 52,6 procent duurzame energie gebruikt.

In het onderzoek concludeert de klimaatactivist dat het delven van nieuwe bitcoins meer duurzame energie gebruikt dan de banksector (39,2 procent), de industriële sector (32 procent), de landbouwsector (19,6 procent), de goudindustrie (12,8 procent) en de ijzer- en staalindustrie (9,8 procent).

Bovendien zou de uitstoot volgens Batten de afgelopen vier jaar niet zijn toegenomen en bedraagt deze momenteel 35 mtCO2e. mtCO2e staat voor ‘metrische tonnen kooldioxide-equivalent’ en is een maatstaf dat wordt gebruikt om de totale broeikasemissies van verschillende gassen om te rekenen naar het equivalent in termen van het opwarmingspotentieel van kooldioxide.

Tegelijkertijd is de hashrate, ofwel de totale rekenkracht van alle miners tezamen, juist alleen maar toegenomen de afgelopen jaren. Dit wijst op een toenemende mate van competitie binnen de mining-sector, wat de netwerkveiligheid ten goede komt.

Om precies te zijn is de totale rekenkracht met 475 procent gestegen in de afgelopen 4 jaar. De uitstoot van het netwerk is in dezelfde periode juist met 9,4 procent gedaald, waardoor Bitcoin ‘’de enige wereldwijde industrie is waar de groei van de industrie niet heeft geleid tot een toename van de uitstoot’’, zoals Batten opmerkte.

BTC verslaat zelfs elektrische auto’s

De duurzame energie van Bitcoin overtreft zelfs die van elektrische auto’s. Laatstgenoemde zou op het moment namelijk 36,7 procent duurzame energie gebruiken.

Zoals Batten concludeerde, hebben zowel elektrische auto’s als BTC geen directe uitstoot, maar wel secundaire uitstoot door elektriciteitsgebruik. Echter, ‘’in het geval van Bitcoin is het voornamelijk waterkracht, terwijl het bij elektrische auto’s voornamelijk steenkool is’’, wat betekent dat Bitcoin als winnaar uit de strijd komt.Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment