Crypto bedrijven gaan in tegenaanval om nieuwe regelgeving

Louise de Graaf


Verschillende crypto bedrijven zijn in opspraak gegaan tegen de voorgestelde rapportageverplichtingen van de U.S. Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Het gaat in het specifiek om rapportageverplichtingen voor transacties die betrekking hebben op het mixen van convertible virtuele valuta (zoals cryptocurrencies).


Crypto exchange krijgt prominent plekje op Mclaren Formule-1 wagen

  • icon-walletsexchanges

    Wallets en Exchanges

Crypto bedrijven niet blij met nieuwe wet voor ‘mixers’

Crypto mixers zijn diensten die gebruikt worden om de oorsprong van cryptocurrencies te verbergen door ze te “mixen” met andere transacties. Hierdoor wordt de transactiegeschiedenis moeilijker te traceren. Het doel van de Amerikaanse overheid is om het witwassen van geld en andere illegale activiteiten die via cryptocurrencies kunnen plaatsvinden, beter op te sporen en tegen te gaan.

Verschillende crypto bedrijven, zoals Coinbase, Paradigm en Consensys, hebben hun zorgen geuit richting de FinCEN. De bedrijven zijn van mening dat de voorgestelde regels te breed zijn en te veel van hun middelen zouden moeten vereisen. Ze benadrukken dat dit leidt tot inefficiëntie en onnodige belasting van hun operationele capaciteiten.

Volgens Coinbase bestaat er al genoeg regelgeving om illegale activiteiten aan te pakken. Ze stellen dat de nieuwe regels geen bestaand “regelgevend gat” opvullen. Gereguleerde entiteiten zoals Coinbase zijn namelijk verplicht verdachte activiteitenrapporten (SARs) in te dienen over illegale crypto-mix activiteiten boven de $2.000.

Crypto exchange Coinbase in strijd met de Securities and Exchange Commission

Daarnaast roepen de bedrijven op tot mogelijke privacyproblemen. Dit komt doordat de overheidsinstantie een bulkrapportage van gegevens eist. Door het centraliseren van gevoelige informatie kunnen er daarnaast beveiligingsrisico’s ontstaan. Ze maken zich zorgen dat niet alle mixing activiteiten illegaal zijn en dat de regels legitieme gebruikers van privacy zouden beroven.

Op de achtergrond is Coinbase ook nog in de weer in een rechtszaak met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). De SEC beschuldigt Coinbase van het illegaal verkopen van effecten en het niet naleven van registratievereisten.

Coinbase bestrijdt deze beschuldigingen door te stellen dat hun aangeboden crypto’s niet als effecten moeten worden beschouwd. Elliott Stein van Bloomberg schat de kans op een overwinning voor Coinbase hoog in. Hij benadrukt dat hun definitie van een ‘beleggingscontract’ wellicht overtuigender is dan die van de SEC.


Post Views: 23Website

Lees ook deze artikelen

Leave a Comment